Általános Szerződési Feltételek és Adatvédelmi Irányelvek a Szív City alkalmazáshoz (2017.11.09)

 

Üdvözli Önt az Alerant Informatikai Zrt.!

 

Amennyiben az ingyenes Szív City mobilalkalmazást letölti, róla szóló honlapunkat böngészi, illetve akár a mobilalkalmazást, akár honlapunkat használja, avagy bármilyen velük kapcsolatos szolgáltatásunkat igénybe veszi, Ön elfogadja a felhasználóra vonatkozó alábbi szerződési feltételeket, melyek meghatározzák az Alerant Informatikai Zrt. kapcsolatát Önnel applikációnk és honlapunk tekintetében. Amennyiben nem ért egyet e feltételek valamelyikével, kérjük, ne használja applikációnkat és honlapunkat!

 

1. A szerződő felek

1.1 A továbbiakban a többes szám első személy a Szív City applikáció és a róla szóló honlap tulajdonosát, az Alerant Informatikai Zrt.-ét jelenti. A „felhasználók” kifejezés pedig applikációnk és honlapunk felhasználóira vonatkozik, legyenek akár „segítségnyújtók”, akár „érdeklődők” – az alábbi meghatározások szerint.

1.2 A „segítségnyújtók” a Szív City app regisztrált felhasználói. Lehetnek orvosok, nővérek, ápolók, mentők, okleveles elsősegélynyújtók, vagy olyan civilek, akik valamilyen képzésben részesültek az újraélesztés terén (pl. vezetői jogosítványuk megszerzése során). Lehetnek az újraélesztéshez nem értő laikusok, akik az ÁSZF elfogadásával vállalják, hogy újraélesztést csak az OMSZ mentésirányítójának telefonos instrukciói alapján hajtanak végre.

1.3 Az „érdeklődők” azok a felhasználók, akik honlapunkat vagy applikációnkat böngészik, de nem regisztrálnak.

 

2. A Szív City applikáció és honlap rendeltetése

2.1 A Szív City applikáció arra szolgál, hogy lehetővé tegye a segítségnyújtást vészhelyzetben már azelőtt, hogy a mentő a helyszínre ér. „Vészhelyzet” alatt itt és a továbbiakban kizárólag a keringésleállás (a hirtelen szívmegállás) olyan esetét értjük, amely közterületen következik be, illetve az ilyen halálesetet követő, rövid időszakot, amikor még van esély újraéleszteni a beteget.

2.2 A Szív City app nem helyettesíti az Országos Mentőszolgálat tevékenységét, hanem kiegészíti azt. Minden egyéb felhasználása rendellenes.

2.3 A Szív City honlap tájékoztatásul szolgál a Szív City projektről és a Szív City appról. Minden egyéb felhasználása rendellenes.

 

3. Az applikáció és a segítségnyújtás ingyenessége

3.1 A Szív City applikációt üzemeltető Alerant Informatikai Zrt. nem kér anyagi ellenszolgáltatást az applikáció használatáért a segítségnyújtóktól, és nem nyújt anyagi ellenszolgáltatást nekik az általuk harmadik személyeknek nyújtott segítségért.

3.2 A segítségnyújtók önként és ingyen segítenek. Nem kérhetnek ellenszolgáltatást sem a Szív City applikációt üzemeltető Alerant Informatikai Zrt.-től, sem a betegektől, akiken segítenek.

 

4. A segítségnyújtók jogai

4.1 A segítségnyújtók nem kötelesek a segítségkérést fogadni: adott körülményeikre tekintettel figyelmen kívül hagyhatják, visszautasíthatják a segítségkérést.

4.2 A segítségnyújtók megszakíthatják a segítségnyújtást, ilyenkor lekerülnek a segítségkérést elfogadott segítségnyújtók listájáról.

4.3 A segítségnyújtók ingyen használhatják a Szív City app valamennyi szolgáltatását: a beépített térképet a GPS-koordinátákkal, az útvonaltervet, a kommunikációs lehetőséget az OMSZ-szel, az AED-adatbázist, a mellkas-kompressziók ritmusát jelző metronómot stb.

4.4  A segítségnyújtók a segítségnyújtás után jogosultak a segítségnyújtás tényét, körülményeit és eredményét arcképükkel vagy anélkül közzétenni a Szív City Facebook-profilján.

4.5 A segítségnyújtók sikeres segítségnyújtás után jogosultak a Szív City alapítóinak nyilvános elismerésére. Sikeres segítségnyújtásnak számít minden tevőleges hozzájárulás a hirtelen szívmegállás (keringés-összeomlás) áldozatának újraélesztéséhez, túlélési esélyeinek növeléséhez.

 

5. A segítségnyújtók tízparancsolata

5.1 A segítségnyújtó csak akkor vállalkozhat a segítségnyújtásra, ha megfelelő fizikai, szellemi és lelki állapotban van. Tilos ittasan fogadnia a segítségkérést!

5.2 Az első két segítségnyújtó, aki a segítségkérést fogadja, köteles a Szív City app térképét követve haladéktalanul a vészhelyzet helyszínére sietni, és hozzálátni a beteg újraélesztéséhez. (Az ő térképükön nem lesznek láthatóak az AED-készülékek.)

5.3 A harmadik segítségnyújtó, akinek a térképén a nyilvános újraélesztő-készülékek, az ún. AED-ék (önműködő külső defibrillátorok) is megjelennek, köteles a legközelebbi AED-ért menni, feltéve, hogy elérhető távolságban található. Ha megszerezte, köteles azt a vészhelyzet helyszínére vinni.

5.4 A segítségnyújtónak gyalog vagy kerékpárral kell a helyszínre igyekeznie. Mivel nincs hivatalos megbízatása, tilos áthágnia a közlekedési szabályokat, és nem használhat megkülönböztető jelzést (fény- vagy hangszirénát)!

5.5 A segítségnyújtónak gondoskodnia kell a helyszín és a saját személye optimális biztonságáról, mielőtt egy segítségre szorulót ellát! Ha a segítségnyújtással Önmagát tenné ki kockázatnak, várja meg a mentő érkezését!

5.6 A laikus segítségnyújtó, aki nem végzett tanfolyamot az újraélesztésről, köteles az újraélesztés megkezdése előtt telefonon felhívni az Országos Mentőszolgálatot, és követni a mentésirányító instrukcióit. Az a szakképzett segítségnyújtó, aki nem biztos önmagában, köteles hasonlóképpen eljárni.

5.7 Csak mellkaskompressziók (mellkasnyomások) végzése a dolga (esetleg mesterséges lélegeztetés), és az AED használata, ha az rendelkezésre áll.

5.8 A segítségnyújtónak az életmentés érdekében önzetlenül együtt kell működnie a többi segítségnyújtóval, és át kell engednie az irányítást a képzettebb vagy tapasztaltabb segítségnyújtónak.

5.9 Amikor az Országos Mentőszolgálat megérkezik, át kell engednie a segítségnyújtást a mentőknek. Tájékoztatnia kell őket a történtekről, és addig kell a helyszínen maradnia, míg kérik.

5.10 A segítségnyújtó a segítségnyújtás befejezése után köteles a Szív City app kérdéseinek őszinte megválaszolásával segíteni a Szív City projekt továbbfejlesztését.

 

6. A méltatlanná válás és szankciója

6.1 Ha egy segítségnyújtó az 5. pont alatt felsorolt szabályok valamelyikét megszegi, méltatlanná válik a segítségnyújtói szerepkörre, és kizárjuk a Szív City app használatából.

 

7. A kárfelelősség kizárása

7.1 A segítségnyújtók jóhiszeműen és önként segítenek a tőlük elvárható mértékben. A magyar ítélkezési gyakorlattal összhangban nem tehetők felelőssé azokért a károkért, melyeket a tőlük elvárható segítségnyújtás során okoznak.

7.2  A magunk részéről nem vállalunk felelősséget semmilyen kárért, mely a segítségnyújtókat szolgáltatásaink igénybevétele során éri.

7.3 Nem vállalunk felelősséget semmilyen, harmadik személynek okozott kárért, mely a segítségnyújtó tevékenységére vagy mulasztására vezethető vissza.

7.4 Nem nyújtunk anyagi ellenszolgáltatást a rendszer hibáiért. Nem vállalunk felelősséget semmilyen kárért, mely szolgáltatásaink hibás működésével, a Szív City applikáció, a GPS vagy a helymeghatározás technikai problémáival kapcsolatos.

7.5 A Szív City applikáció egy AED-adatbázist tartalmaz, melynek adatait ellenőrizhetetlen forrásokból (más adatbázisokból, bejelentésekből) meríti. Nem vállalunk felelősséget az adatok pontatlanságáért.

7.6 A Szív City applikációról szóló honlap kizárólag általános tájékoztatásra szolgál. Tartalma folyamatosan változik, és e változásokról nem küldünk értesítést. Nem szavatoljuk a honlapon található információk pontosságát, időszerűségét, valóságát, teljességét vagy használhatóságát. Ezek az információk pontatlanságokat és tévedéseket tartalmazhatnak, és mi – a törvény által megengedett legteljesebb mértékben – kifejezetten kizárunk minden felelősséget ezekért a pontatlanságokért és tévedésekért. Kizárólag saját kockázatára használhatja a honlapon található információkat, ezekért felelősséget nem vállalunk.

7.7 A honlap tartalmazhat linkeket más honlapokhoz. E linkek további információkat nyújtanak. Ez nem azt jelenti, hogy egyetértünk az adott honlapok tartalmával. Nem vállalunk felelősséget a kapcsolt honlapok tartalmáért.

 

8. Visszaélés a Szív City applikációval és/vagy honlappal

8.1 Ha egy felhasználó bármi módon visszaél a szolgáltatással, kizárjuk a technológia használatából. A visszaélés súlyától függően megtesszük ellene a szükséges jogi lépéseket: feljelentést teszünk a rendőrségen, és az okozott anyagi, illetve nem anyagi kár megtérítését fogjuk követelni.

 

9. Szerzői jogi kérdések

9.1 A Szív City applikáció és a róla szóló honlap, ahogy minden tartalmuk (néhány idegen védjegy kivételével) a mi tulajdonunk, vagy licencszerződés alapján használjuk. E tartalomba beleértendő a design, az elrendezés, a kinézet, a megjelenés és a grafika is. Minden másolás és sokszorosítás tilos, kivéve, ha a reprodukcióra kifejezetten engedélyt adtunk.

9.2 Minden, a Szív City applikációban és a róla szóló honlapon található tartalmat (néhány idegen védjegy kivételével) az Alerant Informatikai Zrt. szerzői joga véd. Ha fel akarja használni bármelyiket, kérjük, előtte lépjen kapcsolatba velünk, és kérjen engedélyt rá! Felhatalmazás nélküli használatuk felvetheti a kártérítési igény és/vagy a bűncselekmény kérdését.

9.3 Minden, a honlapunkon reprodukált olyan védjegy kapcsán, mely nem a tulajdonunk, és nem is licencszerződés alapján használjuk, elismerjük a védjegy tulajdonosának jogait.

9.4 Honlapunk és applikációnk használata, valamint bármiféle vita, mely a Szív City applikáció, a róla szóló honlap és szolgáltatásaink használatából fakad, a magyar törvények hatálya alá tartozik.

 

10. Adatvédelmi Irányelvek

10.1 A Szív City mobilalkalmazás segítségnyújtói használatához regisztráció és bejelentkezés szükséges. Az alábbi regisztrációs adatok megadása kötelező: az Ön neve (családi és keresztnév); az Ön e-mail-címe; az Ön telefonszáma. A bejelentkezéshez szükséges adatok attól függnek, hogy Ön milyen bejelentkezési módot választ. A bejelentkezési adatok ettől függően: jelszó (e-mail-címmel és jelszóval történő bejelentkezés esetén); egy adott Facebook-fiók (Facebookkal történő bejelentkezés esetén); egy adott Google-fiók (Google fiókkal történő bejelentkezés esetén). Ha Ön a „Facebookkal” vagy a „Google fiókkal” bejelentkezési módot választotta, akkor az alkalmazás az Ön nevét és e-mail-címét automatikusan kiolvassa a Facebook- vagy a Google-fiókja adataiból. Személyes adatai szervereinken biztonságban vannak. Nem adjuk át őket senkinek, csak ha a törvény ezt előírja. Ha úgy véli, hogy valamilyen információ, melyet Önről tárolunk, téves vagy hiányos, kérjük, keressen meg e-mailben minket az admin@szivcity.hu címen! Amint lehetséges, kijavítunk minden téves információt Önről, ha felhívja rá a figyelmünket.

10.2 A Szív City mobilalkalmazás folyamatosan követi a segítségnyújtóinak mozgását, és vészhelyzet esetén meghatározza a helyszín közelében tartózkodó segítségnyújtók tartózkodási helyét. Az ÁSZF elfogadásával Ön hozzájárul ehhez. Ezeket az adatokat, melyek az Ön hollétének megállapítására alkalmasak, kizárólag a Szív City app rendeltetése szerint használjuk, és senkinek sem adjuk át, hacsak a törvény nem kényszerít minket erre.

10.3 A Szív City app a térkép megjelenítéséhez a Google Maps szolgáltatást használja. Ön az ÁSZF elfogadásával elfogadja a Google Maps szolgáltatás igénybevételének az alábbi linken felsorolt feltételeit: https://developers.google.com/maps/terms Felhívjuk a figyelmét rá, hogy a Szív City app használja a Maps API-kat, melyekre a Google általános adatvédelmi szabályai vonatkoznak: http://www.google.com/policies/privacy Ön az ÁSZF elfogadásával ezeket is elfogadja.

10.4 Vészhelyzetben előfordulhat, hogy az OMSZ mentésirányítója a térképen követni tudja az Ön mozgását, amennyiben Ön aktív segítségnyújtóként jár el. Az ÁSZF elfogadásával hozzájárul ehhez.

10.5 A Szív City app a projekt működésének tökéletesítése végett folyamatos hatásfok-ellenőrzést folytat. Ennek során automatikusan gyűjti és a szerverének továbbítja a segítségnyújtó tevékenységére vonatkozó alábbi adatokat: a segítségkérés elfogadásának időpontja és a hozzá tartozó GPS pozíció; a segítségnyújtásból való kilépés időpontja és a kilépéskori GPS pozíció; a segítségkérés elfogadása és a segítségnyújtásból történő kilépés között a felhasználónak a GPS koordináták által mutatott útvonala közelítőleg azonos intervallumú mintavételezéssel (az adatokat a mobil alkalmazás feljegyzi, és konfigurálható gyakorisággal feltölti a szerverre); a mellkas-kompresszió ütemét szabályozó hangjelzés (metronóm) elindításának és leállításának időpontja. A felsorolt adatokat a szerver az adott eseményhez társítva tárolja. Az ÁSZF elfogadásával Ön hozzájárul ehhez. Ezeket az adatokat kizárólag a Szív City app tökéletesítésére használjuk, és senkinek sem adjuk át, hacsak a törvény nem kényszerít minket erre.

10.6 Ugyancsak a projekt működésének tökéletesítése, hatásfokának növelése végett tesz fel a Szív City app minden segítségnyújtónak automatikusan kérdéseket a „Segítségnyújtás folyamatban” képernyő lezárása előtt. Ezek a kérdések a következők: „Megtalálta-e a beteget?”, „Végzett-e rajta mellkasnyomásokat?; „Lélegeztette-e szájon át is?” „Használt-e AED-ét?”, „Megindult-e a beteg szívműködése az OMSZ érkezése előtt?”; „Megindult-e a beteg szívműködése az OMSZ segítségével?" (A második-ötödik kérdésre értelemszerűen csak akkor kerül sor, ha az első kérdésre igen a válasz.) A válaszokat az eseményhez társítva tároljuk. Az ÁSZF elfogadásával Ön hozzájárul ehhez. Válaszait kizárólag az említett célra használjuk, és senkinek sem adjuk át, hacsak a törvény nem kényszerít minket erre.

10.7 Az ÁSZF elfogadását belegyezésének tekintjük a felsorolt adatok gyűjtésébe, rendeltetésszerű felhasználásába és tárolásába. Beleegyezését bármikor visszavonhatja a Szív City app törlésével telefonjáról. Ezután nem kap több riasztást tőlünk. A Szív City segítségnyújtójaként végzett korábbi tevékenységével kapcsolatos adatokat azonban ezután is megőrizzük.

10.8 Mivel nem kapunk automatikusan értesítést arról, hogy az applikációt mobiljáról törölte, kérjük, hogy írjon egy levelet az admin@szivcity.hu címre, ha szeretné, hogy a tevékenységével kapcsolatos adatait a regisztrációs adatbázisban anonimizáljuk (az Ön azonosítására szolgáló összes adatot, vagyis nevét, e-mail-címét, telefonszámát, bejelentkezési adatait töröljük), és ne küldjünk több e-mailt és SMS-t sem Önnek!

 

EMLÉKEZTETŐ

Felhívjuk a figyelmét rá, hogy Ön az ÁSZF elfogadásával úgy nyilatkozik, hogy részt vett már az újraélesztést oktató tanfolyamon. Ennek híján vállalja, hogy újraélesztést csak az OMSZ mentésirányítójának telefonos instrukciói alapján végez.